قوانین و مقررات


  1. سایت مجموعه تبیین منظومه فکری رهبری، خود را ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می داند و کلیه روال ها و اصول این سایت، منطبق بر آن قوانین است.
  2. رعایت حریم خصوصی افراد یکی از اصول مهم مجموعه تبیین بوده و تحت هیچ شرایطی این اصل نقض نخواهد شد.
  3. ثبت نام در دوره های آموزشی به صورت اینترنتی و از طریق سایت رسمی مجموعه تبیین انجام می گیرد و پرداخت هزینه شرکت در دوره نیز بصورت آنلاین می باشد.
  4. کلیه ی پرداخت های آنلاین در سایت تبیین، تابع قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است.
  5. مهلت انصراف از ثبت نام دوره به تناسب دوره ها به هنگام ثبت نام در هر دوره به مخاطبین اعلام خواهد شد و تکمیل فرآیند ثبت نام به منزله پذیرش این شرط خواهد بود.
  6. در صورت انصراف از شرکت در دوره پس از پایان یافتن مهلت مقرر (توضیح داده شده در بند 5) وجه پرداختی قابل بازگشت نخواهد بود.
  7. در صورتی که عودت هزینه پرداخته شده افرادی که در مدت زمان مقرر انصراف دهند مستلزم صرف هزینه مالی باشد از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی به شماره حساب یا کارتی که به نام شخص ثبت نام کننده باشد، واریز می شود.
  8. در صورتی که دوره ی اعلام شده با نظر مسئولین برگزاری دوره به هر دلیلی لغو شود، وجوه پرداخت شده به شماره حساب یا کارتی که به نام اشخاص ثبت نام کننده باشد، واریز می شود.