درباره ما


بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعۀ تبیین منظومۀ فکری رهبر انقلاب به عنوان یک مجموعۀ کاملاً مردمی، از سال 1396 تأسیس و رسالت خود را تربیت «تبیین‌گر معارف انقلاب اسلامی» قرار داده است‌. ما در مجموعۀ تبیین به دنبال تربیت سرباز جنگ شناختی هستیم، زیرا که معتقدیم امروز خط مقدم مبارزه با نظام سلطه، خاکریز جنگ شناختی است. پس باید افرادی وارد این عرصه شوند که از شناخت درست و کامل نسبت به انقلاب اسلامی برخوردار باشند. ما این مهم را در فرآیند برگزاری دوره‌های آموزشی انجام می‌دهیم.

دوره‌های آموزشی مجموعۀ تبیین بر اساس منظومۀ فکری رهبر انقلاب اسلامی است و دارای دو سطح. سطح یک شامل سه بخشِ منظومۀ معرفتی، منظومۀ ارزشی و منظومه کنشی می‌باشد و در سطح دو به موضوعاتی ذیل منظومۀ فکری رهبر انقلاب به صورت تخصصی می‌پردازیم. مجموعۀ تبیین بحمدالله توانسته است در طول سال‌های گذشته یک ساختار تشکیلاتی منظم و شبکۀ انسانی کارآمد را بسازد که امروز بار سنگین این مجموعۀ کم‌نظیر بر دوش همین شبکۀ عظیم و گسترده است.