کاربر گرامی! مهلت ثبت نام در دهمین دوره منظومه فکری رهبری (بخش اول: منظومه معرفتی) به پایان رسیده است.